Ogłoszenie z dnia 2011-02-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2011-02-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 54 o pow. 4242 m2, położona jest w obrębie ewiden cyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów. Nieruchomość opisa na jest w KW Nr 19909 jako wolna od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.
W skład działki wchodzą grunty rolne ŁV o pow. 3529 m2 oraz rowy ŁV o pow.   713 m2,

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego pla- nu zagospodarowa nia przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudowy
.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 224,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-02-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-02-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-02-02