Ogłoszenie z dnia 2010-12-10 - Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.
Data wydania 2010-12-10
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały nr LII/307/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przystąpienia od opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do wymienionej uchwały.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w pok. 3a w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, którego dotyczy.

Wójt Gminy mgr inż.
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-12-13

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-13

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-12-13