Ogłoszenie z dnia 2010-11-15 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.

Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.
Data wydania 2010-11-15
Podmiot ogłaszający Starosta Grajewski

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.

 

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 15.11.2010 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220..

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

 

Działki nr 21416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469, 1471, 1473, 1475, 1481, 1519 w obrębie m. Łoje Awissa.

 

Działki ulegające podziałowi:

 1. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa:
  Działka nr ewid. 1416 o pow. 0,1471ha na działki:
  a) 1416/1 o powierzchni 0,1466ha b) 1416/2 o powierzchni 0,0005ha

  Działka nr ewid. 1418 o pow. 0,0728ha na działki:
  a) 1418/1 o powierzchni 0,0722ha b) 1418/2 o powierzchni 0,0006ha

  Działka nr ewid. 1420 o pow. 0,0713ha na działki:
  a) 1420/1 o powierzchni 0,0706ha b) 1420/2 o powierzchni 0,0007ha

  Działka nr ewid. 1422 o pow. 0,2507ha na działki:
  a) 1422/1 o powierzchni 0,2474ha b) 1422/2 o powierzchni 0,0033ha

  Działka nr ewid. 1424 o pow. 0,2177ha na działki:
  a) 1424/1 o powierzchni 0,2135ha b) 1424/2 o powierzchni 0,0042ha

  Działka nr ewid. 1426 o pow. 0,1435ha na działki:
  a) 1426/1 o powierzchni 0,1402ha b) 1426/2 o powierzchni 0,0033ha

  Działka nr ewid. 1428 o pow. 0,3867ha na działki:
  a) 1428/1 o powierzchni 0,3716ha b) 1428/2 o powierzchni 0,0151ha

  Działka nr ewid. 1430 o pow. 0,2843ha na działki:
  a) 1430/1 o powierzchni 0,2732ha b) 1430/2 o powierzchni 0,0111ha

  Działka nr ewid. 1432 o pow. 0,1672ha na działki:
  a) 1432/1 o powierzchni 0,1629ha b) 1432/2 o powierzchni 0,0043ha

  Działka nr ewid. 1435 o pow. 0,3129ha na działki:
  a) 1435/1 o powierzchni 0,3066ha b) 1435/2 o powierzchni 0,0063ha

  Działka nr ewid. 1437 o pow. 0,1546ha na działki:
  a) 1437/1 o powierzchni 0,1524ha b) 1437/2 o powierzchni 0,0022ha

  Działka nr ewid. 1439 o pow. 0,1223ha na działki:
  a) 1439/1 o powierzchni 0,1210ha b) 1439/2 o powierzchni 0,0013ha

  Działka nr ewid. 1441 o pow. 0,1105ha na działki:
  a) 1441/1 o powierzchni 0,1097ha b) 1441/2 o powierzchni 0,0008ha

  Działka nr ewid. 1443 o pow. 0,0995ha na działki:
  a) 1443/1 o powierzchni 0,0992ha b) 1443/2 o powierzchni 0,0003ha

  Działka nr ewid. 1469 o pow. 0,1805ha na działki:
  a) 1469/1 o powierzchni 0,1794ha b) 1469/2 o powierzchni 0,0011ha

  Działka nr ewid. 1471 o pow. 0,1224ha na działki:
  a) 1471/1 o powierzchni 0,1218ha b) 1471/2 o powierzchni 0,0006ha

  Działka nr ewid. 1473 o pow. 0,1237ha na działki:
  a) 1473/1 o powierzchni 0,1226ha b) 1473/2 o powierzchni 0,0011ha

  Działka nr ewid. 1475 o pow. 0,1823ha na działki:
  a) 1475/1 o powierzchni 0,1812ha b) 1475/2 o powierzchni 0,0011ha

  Działka nr ewid. 1481 o pow. 0,3145ha na działki:
  a) 1481/1 o powierzchni 0,3140ha b) 1481/2 o powierzchni 0,0005ha

  Działka nr ewid. 1519 o pow. 0,2714ha na działki:
  a) 1519/2 o powierzchni 0,2711ha b) 1519/1 o powierzchni 0,0003ha

Powyższe oznaczenia interpretować:

 

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. (086) 273-84-70.

Z up. Starosty  
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Grajewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-11-15

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-11-15