Ogłoszenie z dnia 2010-09-22 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Przebudowa drogi gminnej w msc. Dębówka„

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Przebudowa drogi gminnej w msc. Dębówka„
Data wydania 2010-09-22
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w msc. Dębówka „ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , którego ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP nr 266436; data zamieszczenia: 26.08.2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez PPHUT „SAM-POL”
  ul. Ełcka 18
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 300,16 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,16 pkt.

  Oferta nr II złożona przez Milena Kicińska Usługi Drogowo-Budowlane
  ul. Reymonta 25
  18-520 Stawiski
  Liczba punktów w kryterium cena 383,48 pkt.
  Łączna liczba punktów 383,48 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-22