Ogłoszenie z dnia 2010-09-08 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego - „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie”

Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego - „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie”
Data wydania 2010-09-08
Podmiot ogłaszający Starosta Grajewski

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104165B – ul. Nadstawnej, drogi gminnej nr 104174B, drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 31.08.2010 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104165B – ul. Nadstawnej, drogi gminnej nr 104174B, drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.

 
 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1147, 1148/1, 1148/3, 1453, 1454, 1459, 1461 - obręb ewid. Radziłów.

 
 

Działki ulegające podziałowi:

 

Działka nr ewid. 1138 o pow. 0,0605ha na działki:

a). 1138/2 o powierzchni 0,0601ha

b). 1138/1 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1465 o pow. 0,0647ha na działki:

a). 1465/2 o powierzchni 0,0644ha

b). 1465/1 o powierzchni 0,0003ha

Działka nr ewid. 1163 o pow. 0,0275ha na działki:

a). 1163/2 o powierzchni 0,0273ha

b). 1163/1 o powierzchni 0,0002ha

Działka nr ewid. 1164 o pow. 0,0066ha na działki:

a). 1164/2 o powierzchni 0,0063ha

b). 1164/1 o powierzchni 0,0003ha

Działka nr ewid. 1165 o pow. 0,0122ha na działki:

a). 1165/2 o powierzchni 0,0118ha

b). 1165/1 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1170 o pow. 0,1012ha na działki:

a). 1170/2 o powierzchni 0,0992ha

b). 1170/1 o powierzchni 0,0020ha

Działka nr ewid. 1171 o pow. 0,0983ha na działki:

a). 1171/2 o powierzchni 0,0996ha

b). 1171/1 o powierzchni 0,0017ha

Działka nr ewid. 1172 o pow. 0,0984ha na działki:

a). 1172/2 o powierzchni 0,0967ha

b). 1172/1 o powierzchni 0,0017ha

Działka nr ewid. 1173 o pow. 0,1123ha na działki:

a). 1173/2 o powierzchni 0,1113ha

b). 1173/1 o powierzchni 0,0010ha

Działka nr ewid. 1174 o pow. 0,1473ha na działki:

a). 1174/2 o powierzchni 0,1472ha

b). 1174/1 o powierzchni 0,0001ha

Działka nr ewid. 1175 o pow. 0,1191ha na działki:

a). 1175/2 o powierzchni 0,1189ha

b). 1175/1 o powierzchni 0,0002ha

Działka nr ewid. 1289 o pow. 0,0289ha na działki:

a). 1289/2 o powierzchni 0,0287ha

b). 1289/1 o powierzchni 0,0002ha

Działka nr ewid. 1292/1 o pow. 0,0210ha na działki:

a). 1292/4 o powierzchni 0,0205ha

b). 1292/3 o powierzchni 0,0005ha

Działka nr ewid. 1293 o pow. 0,0605ha na działki:

a). 1293/2 o powierzchni 0,0601ha

b). 1293/1 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1313 o pow. 0,0404ha na działki:

a). 1313/2 o powierzchni 0,0398ha

b). 1313/1 o powierzchni 0,0006ha

Działka nr ewid. 1326 o pow. 0,0244ha na działki:

a). 1326/2 o powierzchni 0,0235ha

b). 1326/1 o powierzchni 0,0009ha

Działka nr ewid. 1329/1 o pow. 0,0657ha na działki:

a). 1329/3 o powierzchni 0,0638ha

b). 1329/2 o powierzchni 0,0019ha

Działka nr ewid. 1328/1 o pow. 0,0343ha na działki:

a). 1328/3 o powierzchni 0,0322ha

b). 1328/2 o powierzchni 0,0021ha

Działka nr ewid. 1330 o pow. 0,0597ha na działki:

a). 1330/2 o powierzchni 0,0584ha

b). 1330/1 o powierzchni 0,0013ha

Działka nr ewid. 1331/1 o pow. 0,2814ha na działki:

a). 1331/3 o powierzchni 0,2774ha

b). 1331/2 o powierzchni 0,0040ha

Działka nr ewid. 1332/1 o pow. 0,2239ha na działki:

a). 1332/3 o powierzchni 0,2211ha

b). 1332/2 o powierzchni 0,0028ha

Działka nr ewid. 1333 o pow. 0,1621ha na działki:

a). 1333/2 o powierzchni 0,1599ha

b). 1333/1 o powierzchni 0,0022ha

Działka nr ewid. 1334 o pow. 0,2348ha na działki:

a). 1334/2 o powierzchni 0,2324ha

b). 1334/1 o powierzchni 0,0024ha

Działka nr ewid. 1335 o pow. 0,1164ha na działki:

a). 1335/2 o powierzchni 0,1153ha

b). 1335/1 o powierzchni 0,0011ha

Działka nr ewid. 1337 o pow. 0,0443ha na działki:

a). 1337/2 o powierzchni 0,0434ha

b). 1337/1 o powierzchni 0,0009ha

Działka nr ewid. 1338 o pow. 0,1451ha na działki:

a). 1338/2 o powierzchni 0,1444ha

b). 1338/1 o powierzchni 0,0007ha

Działka nr ewid. 1339/3 o pow. 0,0127ha na działki:

a). 1339/5 o powierzchni 0,0123ha

b). 1339/4 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1339/1 o pow. 0,0099ha na działki:

a). 1339/7 o powierzchni 0,0098ha

b). 1339/6 o powierzchni 0,0001ha

Działka nr ewid. 1341 o pow. 0,1253ha na działki:

a). 1341/2 o powierzchni 0,1242ha

b). 1341/1 o powierzchni 0,0011ha

Działka nr ewid. 1342 o pow. 0,1126ha na działki:

a). 1342/2 o powierzchni 0,1118ha

b). 1342/1 o powierzchni 0,0008ha

Działka nr ewid. 1342 o pow. 0,1126ha na działki:

a). 1342/2 o powierzchni 0,1118ha

b). 1342/1 o powierzchni 0,0008ha

Działka nr ewid. 1344 o pow. 0,1316ha na działki:

a). 1344/2 o powierzchni 0,1306ha

b). 1344/1 o powierzchni 0,0010ha

Działka nr ewid. 1345 o pow. 0,1229ha na działki:

a). 1345/2 o powierzchni 0,1224ha

b). 1345/1 o powierzchni 0,0005ha

Działka nr ewid. 1291/1 o pow. 0,0617ha na działki:

a). 1291/3 o powierzchni 0,0613ha

b). 1291/2 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1456 o pow. 0,0409ha na działki:

a). 1456/2 o powierzchni 0,0406ha

b). 1456/1 o powierzchni 0,0003ha - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Z up. Starosty  
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Mikielski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-08