Ogłoszenie z dnia 2010-09-01 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach ” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Słucz ”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach ” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Słucz ”
Data wydania 2010-09-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach ” oraz „ Budowa boiska w miejscowości Słucz ” ” ogłoszenie w BZP nr 212457 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr. 113 poz.759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  PHU UNIROL
  Dorota Kolikowska
  ol. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:

 2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez PHU UNIROL
  Dorota Kolikowska
  ol. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr II złożona przez Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ol. Konopska 38
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 321,16 pkt.
  Łączna liczba punktów 321,16 pkt.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 02-09-2010 r.

  Środki ochrony prawnej

 7. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz.759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

   

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-01

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-01