Ogłoszenie z dnia 2010-08-04 - Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Tytuł Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Data wydania 2010-08-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Przytuły

 

Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

  Radziłów: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
  Numer ogłoszenia: 208495 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175291 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic : Grzybowa, Mickiewicza,Gumienna, Krótka w miejscowosci Radziłów. ul. Mickiewicza o dł. 66 m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.411,5m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 4 szt. na pow. 36 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 168,3 m2 ustawienienie znaków drogowych 1 szt. ul. Grzybowa o dł. 174 m składajaca sie z dwóch odcinków o dł. 86 m i 88 m. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.857 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 17 szt. na pow. 88 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 283,2 m2 ustawienienie znaków drogowych 8 szt. ul. Gumienna o dł. 330m wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.1667 m2 wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. o gr. 8 cm w ilości 21 szt. na pow. 138 m2, chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na pow. 463,2 m2 , wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych, 1 szt. studni chłonnej wraz z przykanalikami z rur PCV, ustawienienie znaków drogowych 5 szt. ul. Krótka o dł. 70 cm wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. o gr.8 cm na pow.353 m2 , ustawienienie znaków drogowych 1 szt...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.32.53-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576964,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 468205,85

 • Oferta z najniższą ceną: 468205,85 / Oferta z najwyższą ceną: 484664,64

 • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-04