Ogłoszenie z dnia 2010-08-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2010-08-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 570 o pow. 2835 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Słucz. Nieru chomość opisana jest w KW Nr 20645 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych. W skład działki wchodzą nieużytki o pow. 2835 m2,

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warun- kach zabudowy.

Cena rocznego czynszu dzierżawne go  działki wynosi 50,00 zł.    Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona
z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres trzech lat.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-10