Ogłoszenie z dnia 2010-07-27 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
Data wydania 2010-07-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Przebudowa dróg gminnych w Radziłowie dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich” w ramach zadania zamieszczonego w BZP nr 175291 - 2010, data zamieszczenia 02-07-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  PROBUK Barbara Mściwujewska
  Siemień Nadrzeczny 22
  18-400 Łomża

  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez PHU UNIROL
  Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo Liczba punktów w kryterium cena 384,84 pkt.
  Łączna liczba punktów 384,84 pkt.

  Oferta nr II złożona przez PROBUK Barbara Mściwujewska
  Siemień Nadrzeczny 22
  18-400 Łomża
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr III złożona przez PBO BUD-MAX Jarosław Barankiewicz
  ul. Targowa 12
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 379,28 pkt.
  Łączna liczba punktów 379,28 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
 5.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 27-07-2010 r.

  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-27