Ogłoszenie z dnia 2010-07-27 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg w msc. Słucz

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa dróg w msc. Słucz
Data wydania 2010-07-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa dróg w msc. Słucz” w ramach zadania zamieszczonego w BZP nr 174243 - 2010, data zamieszczenia 02-07-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  PPHUT „SAM-POL”
  ul. Ełcka 18
  19-200 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez PHU UNIROL Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 355,52 pkt.
  Łączna liczba punktów 355,52 pkt.

  Oferta nr II
  złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 384,44 pkt.
  Łączna liczba punktów 384,44pkt.

  Oferta nr III
  złożona przez PROBUK Barbara Mściwujewska
  Siemień Nadrzeczny 22
  18-400 Łomża
  Liczba punktów w kryterium cena 367,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 367,00 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski
  ul. Poznańska 37
  18-400 Łomża
  Liczba punktów w kryterium cena 316,80 pkt.
  Łączna liczba punktów 316,80 pkt.

  Oferta nr V złożona przez PBO BUD-MAX Jarosław Barankiewicz
  ul. Targowa 12
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 386,72 pkt.
  Łączna liczba punktów 386,72 pkt.

  Oferta nr VI złożona przez AS BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek
  ul. Kredytowa 22
  15-336 Białystok
  Liczba punktów w kryterium cena 356,68 pkt.
  Łączna liczba punktów 356,68 pkt.

  Oferta nr VII złożona przez PPHUT „SAM-POL”
  ul. Ełcka 18
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.
   
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 27-07-2010 r.

  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-27