Ogłoszenie z dnia 2010-07-14 - Wykaz gruntów przeznaczonych do Sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do Sprzedaży
Data wydania 2010-07-14

 

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka Nr 103 o pow. 4405 mkw, położona jest w obrębie ewidencyjnym Sośnia. W skład działki wchodzą nieużytki o pow. 2618 m2, pastwiska trwałe Ps VI o pow. 1643 m2, grunty orne RVI o pow. 144  m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19 943.

Teren zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXVIII/189/02 z dnia 30 sierpnia 2010r  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Radziłów objęty uzyskał następujące przeznaczenie na cele skansenu .

Cena nieruchomości wynosi  39 497,00 zł + 22 % Vat.

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo- darce nierucho- mościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia     sierpnia 2010r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-11

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-11