Ogłoszenie z dnia 2010-07-13 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa – II etap

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa – II etap
Data wydania 2010-07-13
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa”– II etap " zamieszczonego w BZP nr 153587, data zamieszczenia 15-06-2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe UNIROL
  Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 19
  19-203 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   
 2. 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o
  ul. Akademicka 18
  18-402 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 365,14 pkt.
  Łączna liczba punktów 365,14 pkt.

  Oferta nr II złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Karwowski-Lipa” Sp. Jawna
  ul. Polna 2a
  19-500 Gołdap.
  Liczba punktów w kryterium cena 358,58 pkt.
  Łączna liczba punktów 358,58 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
  Józef Gajek
  Nowa Wieś Ełcka
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
  19-300 Ełk.
  Liczba punktów w kryterium cena 272,28 pkt.
  Łączna liczba punktów 272,28 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez Firma „RAMIS”
  Wiesław Miarnowski
  ul. Grota –Roweckiego 38
  15-174 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 284,22 pkt.
  Łączna liczba punktów 284,22 pkt.

  Oferta nr V złożona przez UAB „NIVELSTA”
  ul. Pramones 9
  LT-62175 Alytus,
  Litwa.
  Liczba punktów w kryterium cena 355,37 pkt.
  Łączna liczba punktów 355,37 pkt.

  Oferta nr VI złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Budokan Łosiewicz i wspólnicy Spółka Jawna
  ul. Magazynowa 9
  19-203 Grajewo .
  Liczba punktów w kryterium cena 300,39 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,39 pkt.

  Oferta nr VII złożona przez PHU UNIROL
  Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr VIII złożona przez PPUH MARK
  Antoni Marek Kulesza
  ul. Czeska 22
  15-625 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 301,29 pkt.
  Łączna liczba punktów 301,29 pkt.

  Oferta nr IX złożona przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Zieja”
  Ryszard Zieja
  ul. Fabryczna 9
  18-400 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 356,91 pkt.
  Łączna liczba punktów 356,91 pkt.

  Oferta nr X złożona przez Santechnika
  Przemysław Poślednik
  ul. Partyzantów 1
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 199,01 pkt.
  Łączna liczba punktów 199,01 pkt.

  Oferta nr XI złożona przez Konsorcjum Zakład Instalacji Sanitarnych
  Andrzej Wietocha
  Wiązownica 9
  19-213 Radziłów,
  Mirosław Smolski Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych
  ul. Graniczna 31
  18-100 Łapy.
  Liczba punktów w kryterium cena 233,90 pkt.
  Łączna liczba punktów 233,90 pkt..

  Oferta nr XI złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o
  ul. Kolejowa 12
  16-420 Raczki.
  Liczba punktów w kryterium cena 300,04 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,04 pkt..

  Oferta nr XIII złożona została przez PPUH „BUDAMEX”
  M Mironowicz, A Turowski Spółka Jawna
  ul. Puchatka 1115-505 Białystok .
  Liczba punktów w kryterium cena 186,62 pkt.
  Łączna liczba punktów 186,62 pkt.
   
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
   
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
   
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 13 lipca 2010 r. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15-07-2010r.

  Środki ochrony prawnej

   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-13