Ogłoszenie z dnia 2010-06-24 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Budowa wiaty garażowej”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Budowa wiaty garażowej”
Data wydania 2010-06-24
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa wiaty garażowej” w ramach zadania zamieszczonego w BZP nr 27992-2010, data zamieszczenia 12-05-2010r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA
  Piotr Sokołowski
  ul. Łukasiewicza 3
  19-300 Ełk

  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez Firmę Wielobranżową SEBA - STAL
  ul. Pułaskiego 78
  33-100 Tarnów.
  Liczba punktów w kryterium cena 357,04 pkt.
  Łączna liczba punktów 357,04 pkt. .

  Oferta nr II złożona przez BUD-MAR s.c
  Marek Drożęcki , Mariusz Sadłowski
  ul. Bolesława Podedwornego 19
  18-300 Zambrów
  Liczba punktów w kryterium cena – 221,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 221,00 pkt.

  Oferta nr III złożona przez „KOLBUD” Spóła Jawna
  Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
  ul. Wojska Polskiego 46
  18-500 Kolno
  Liczba punktów w kryterium cena 259,12 pkt.
  Łączna liczba punktów 259,12 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez Budownictwo Ogólne „ Ladziński”
  Bartosze 35
  19-300 Ełk
  Liczba punktów w kryterium cena 280,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 280,00 pkt.

  Oferta nr V złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski ul. Łukasiewicza 3 19-300 Ełk Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt. Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr VI złożona przez „Zakład Instalacyjno – Budowlany”
  Henryk Jabłoński
  ul. Nowogródzka 2c/9
  15-490 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 244,24 pkt.
  Łączna liczba punktów 244,24 pkt.

  Oferta nr VII złożona przez PPUH TER-BUD
  Ryszard Górski
  ul. Kolonia 2
  19-300 Ełk.
  Liczba punktów w kryterium cena 254,52 pkt.
  Łączna liczba punktów 254,52 pkt.

  Oferta nr VIII złożona przez Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 323,60 pkt.
  Łączna liczba punktów 323,60 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 24 czerwca 2010 r.

  Środki ochrony prawnej
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-06-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-06-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-06-24