Ogłoszenie z dnia 2010-06-17 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Remont budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziłów

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Remont budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziłów
Data wydania 2010-06-17
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 17-06-2010 r.
Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziłów ” zamieszczonego w BZP nr 108045-2010 data zamieszczenia 05-05-2010 r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Instalatorstwo Sanitarne i CO
  Andrzej Banach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 2a lok 55
  18-400 Łomża

  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówieni.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 2a lok 55
  18-400 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt. .

  Oferta nr II złożona przez „KOLBUD” Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
  ul. Wojska Polskiego 18-500 Kolno.
  Liczba punktów w kryterium cena 349,46 pkt.
  Łączna liczba punktów 349,46 pkt. .

  Oferta nr III złożona przez UNIREM Wojciech Łomanowski
  ul. Kozłowa 12
  15-868 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena – 301,97 pkt.
  Łączna liczba punktów 301,97 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany
  ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12
  18-400 Łomża.
  Liczba punktów w kryterium cena 298,62pkt.
  Łączna liczba punktów 298,62 pkt.

  Oferta nr V złożona przez SMARTBUD Sp. z o.o u.
  Dojlidy Fabryczne 1
  15-555 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 388,75 pkt.
  Łączna liczba punktów 388,75pkt.

  Oferta nr VI złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 385,39 pkt.
  Łączna liczba punktów 385,39 pkt.

  Oferta nr VII złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski
  ul. Łukasiewicza 3
  19-300 Ełk.
  Liczba punktów w kryterium cena 362,36 pkt.
  Łączna liczba punktów 362,36 pkt.

  Oferta nr VIII złożona przez Usługi Remontowo-Budowlane Patryk Kotowski
  ul. Zielona 5
  16-300 Augustów.
  Liczba punktów w kryterium cena 379,42 pkt.
  Łączna liczba punktów 379,42pkt.

  Oferta nr IX złożona przez Roboty Ogólnobudowlane Zygmunt Sieczkowski
  os. Południe 51/31
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 316,83 pkt.
  Łączna liczba punktów 316,83 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 17 czerwca 2010 r.

  Środki ochrony prawnej
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń.. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-06-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-06-17