Ogłoszenie z dnia 2010-04-21 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radziłów”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radziłów”
Data wydania 2010-04-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radziłówzamieszczonego w BZP nr 76009 - 2010, data zamieszczenia 02.04.2010..                                   

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

 

1)        za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta firmy PPUH Czyścioch Sp. z o.o ul. Kleeberga 2015-691 Białystok. Oferta spełnia warunki SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

2)        wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

 

 

 

Oferta nr I

 

złożona przez Firma Usługowa MALBET ul. TB Wilczyńskiego 2/6  10-686 Olsztyn.

 

Liczba punktów w kryterium cena 199,32 pkt.

 

Łączna liczba punktów 199,32 .

 

Oferta nr II

 

złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie.

 

Liczba punktów w kryterium cena – 305,28 pkt.

 

Łączna liczba punktów   305,28 pkt.

 

 

 

Oferta nr III

 

złożona przez Środowisko i Innowacje Sp. z o.o Dobrów 8 28-142 Tuczępy.

 

Liczba punktów w kryterium cena 331,44 pkt.

 

Łączna liczba punktów 331,44

 

 

 

Oferta nr IV

 

złożona przez Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk ul. Kleczewska 38, 01-826 Warszawa.

 

Liczba punktów w kryterium cena 332,36 pkt.

 

Łączna liczba punktów 332,36

 

 

 

Oferta nr V

 

złożona przez Kamil Micielica „ Dekar – Pokrycia Dachowe” Potopy 3 16-406 Rutka Tartak.

 

Liczba punktów w kryterium cena 141,32 pkt.

 

Łączna liczba punktów 141,32

 

 

 

Oferta nr VI

 

złożona przez PPUH Czyścioch Sp. z o.o ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok .

 

Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.

 

Łączna liczba punktów 400,00

 

 

 

3.       W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4.       W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

5.       Umowa może być zawarta po 26  kwietnia 2010r.

 

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wzywam do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia pisemnie w dniu otrzymania nr. faksu 086 2737110.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-04-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-04-21