Ogłoszenie z dnia 2009-12-04 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje - Awissa”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje - Awissa”
Data wydania 2009-12-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje - Awissa” zamieszczonego  w BZP nr 213663, data zamieszczenia 18-11-2009r..   
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
1)    za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Agregaty PEX - POOL Plus Janusz Kaina  ul. Metalowców 35 39-200 Dębica. Powodem dokonania wyboru tej firmy jest  uzyskanie najwyższej liczby punktów.
2)    wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

Oferta nr I złożona przez FAST-GROUP Sp. z o. o ul. Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa.                       Liczba punktów  w kryterium cena – 235,17 pkt.
Łączna liczba punktów 235,17 pkt
Oferta nr II złożona przez Zakład Usługowo-Handlowy „ELEKTRYK” Zbigniew Duchnowski             ul. Gumienna 14/1 19-213 Radziłów. Liczba punktów w kryterium cena – 238,02 pkt.
Łączna liczba punktów 238,02 pkt.
Oferta nr III złożona przez Agregaty PEX - POL  PLUS Janusz Kaina ul. Metalowców 35                  39-200 Dębica.. Liczba punktów w kryterium cena – 300,00 pkt.
Łączna liczba punktów 300,00 pkt.
Oferta nr IV złożona przez Firma Bartosz Sp. jawna  Bujwicki, Sobiech, Cybulko ul. Sejneńska 7          15-399 Białystok. Liczba punktów w kryterium cena – 278,52 pkt.
Łączna liczba punktów 278,52  pkt.

3)    oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez GEN – POWER Marek Dybowski ul. Szkolna 13 87-122 Grębocin. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

4)    wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

W prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni  GEN – POWER Marek Dybowski ul. Szkolna 13 87-122 Grębocin.  Powodem odrzucenia jest nie złożenie pomimo wezwania dokumentów o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art. 24 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-14