Ogłoszenie z dnia 2009-11-24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków miejscowości Klimaszewnica”

Tytuł Zawiadomienie o wyniku postępowania - „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków miejscowości Klimaszewnica”
Data wydania 2009-11-24
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
 
Radziłów, 24-11-2009r.
 
ZP.341-13/34/09
 
Do wiadomości
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania.   
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków miejscowości Klimaszewnica” .   

                 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP.341-13/09                                              
 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

1)        za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. ul. Akademicka 18 18-402 Łomża Powodem dokonania wyboru tej firmy było: uzyskanie najwyższej liczby punktów.

2)        wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

 
 

Oferta nr I złożona przez Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. ul. Akademicka 18   18-402 Łomża. Liczba punktów w kryterium cena – 300,00 pkt.

Łączna liczba punktów 300,00 pkt

Oferta nr II złożona przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ UNIROL” Dorota Kulikowska ul. Strzelców Konnych 13 19-203 Grajewo Lider oraz ECOL - UNICON Sp z o. o ul. Równa 2 80-067 Gdańsk partner. Liczba punktów w kryterium cena – 191,37 pkt.

Łączna liczba punktów 191,37 pkt.

Oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „ WODROL – OLSZTYN ”  w Dywitach Sp z o.o ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Liczba punktów w kryterium cena – 214,98 pkt.

Łączna liczba punktów 214,98 pkt.

Oferta nr IV złożona przez AQUARIUS Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej „AQUARIUS” Bartosz Ćwik, Justyna Ćwik Spółka Jawna ul. Ks. Ściegiennego 2c 17-300 Siemiatycze. Liczba punktów w kryterium cena – 238,17 pkt.

Łączna liczba punktów 238,17  pkt.

Oferta nr V złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN” Łosiewicz i wspólnicy Spółka Jawna ul. Magazynowa 9 19-203 Grajewo. Liczba punktów w kryterium cena – 268,77 pkt.

Łączna liczba punktów 268,77 pkt.

Oferta nr VI złożona przez Konsorcjum Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha Wiązownica 9 19-213 Radziłów Lider oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Grawbud Sp z o.o ul. Mickiewicza 58/3.

Liczba punktów w kryterium cena – 236,94 pkt.

Łączna liczba punktów 236,94 pkt.
 

3)       oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-25