Ogłoszenie z dnia 2009-11-20 - Zmiana dotyczy błędnie podanych symboli agregatów prądotwórczych.

Tytuł Zmiana dotyczy błędnie podanych symboli agregatów prądotwórczych.
Data wydania 2009-11-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów


Urząd Gminy Radziłów  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst. Jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223,poz.1655 z późń. zm.) informuje o zmianie treści SIWZ w pkt. II

Zakres przedsięwzięcia. Zmiana dotyczy błędnie podanych symboli agregatów prądotwórczych .


W SIWZ jest:

Zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych spalinowych, w obudowie wyciszonej do pracy automatycznej wraz z wykonaniem wiaty pod montowane agregaty oraz wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych związanych z podłączeniem na stacjach uzdatniania wody: Radziłów agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZEGCT 107/13/6/1 o mocy 85kVA/68kW Łoje Awissa agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZEGCT 107/13/6/1 o mocy 85kVA/68kW Wiata powinna być wykonana z kształtowników stalowych pokrytych blachą powlekaną w kolorze ceglastym ( dotyczy dachu i ścian wiaty).


W SIWZ powinno być:

Zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych spalinowych , w obudowie wyciszonej do pracy automatycznej wraz z wykonaniem wiaty pod montowane agregaty oraz wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych związanych z podłączeniem agregatów na stacjach uzdatniania wody:

Radziłów agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZE6CT 107/13/6/1 o mocy 85kVA/68kW

Łoje Awissa agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZE6CT 107/13/5/1 o mocy 85kVA/68kW Wiata powinna być wykonana z kształtowników stalowych pokrytych blachą powlekaną w kolorze ceglastym ( dotyczy dachu i ścian wiaty).

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz.1655 z późń. zm.) dokonano zmiany treści ogłoszenia wraz z jej zamieszczeniem na stronie BZP.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-20