Ogłoszenie z dnia 2009-11-12 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-11-12
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami /, a także na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, nr S-KO.0814/GP/729/2009 z dnia 29.10.2009 r., dotyczącego wskazania Wójta Gminy Przytuły jako organu zastępczego do przeprowadzenia postępowania
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 03.11.2009r. na wniosek Gminy Radziłów 19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - na przebudowę i nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz urządzeniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy gm. Radziłów na terenie obejmującym działkę nr 133 i część działki nr 134 położonych we wsi Klimaszewnica, gm. Radziłów.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach , ul. Supska 10 w pokoju nr 4 w godz. 7³º do 15ºº.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-13