Ogłoszenie z dnia 2009-10-20 - Odp. na zapytanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica

Tytuł Odp. na zapytanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica
Data wydania 2009-10-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Urząd Gminy Radziłów na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) udziela wyjaśnień do zapytań otrzymanych w związku z przetargiem nieograniczonym „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica ” zamieszczonego w BZP nr 165587 z dnia 29-09-2009r.

1.       Co powinno być podstawą wyceny w kosztorysie ślepym są roboty budowlane komory armatury na terenie oczyszczalni ścieków w Klimaszewnicy oraz w kosztorysie ślepym na roboty budowlane wanny koagulantu na terenie oczyszczalni w miejscowości Klimaszewnica

Podstawą wyceny komory armatury jest cały kosztorys ślepy Nr 1.2 „ Wykonanie komory armatury”, natomiast podstawą wyceny wanny koagulantu jest cały kosztorys ślepy nr 1.4                           „ Wykonanie wanny koagulantu”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-20