Ogłoszenie z dnia 2009-04-23 - Zaproszenie na XXVI Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 30 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy.

Tytuł Zaproszenie na XXVI Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 30 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy.
Data wydania 2009-04-23
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 30 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Budynek Urzędu Gminy.

Ustalam następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.    Odczytanie przez przewodniczących Komisji protokołów z posiedzeń.
5.    Wyrażenie opinii w sprawie deklaracji przynależności do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
o inne formy wychowania przedszkolnego
b)    zmian w budżecie gminy na 2009 rok
c)    udzielenia w 2009 r. dotacji z budżetu Gminy Radziłów;
d)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów;
7.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
8.    Zapytania i wolne wnioski.
9.    Zamknięcie obrad sesji.                

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-23