Ogłoszenie z dnia 2009-02-24 - Dotyczy postępowania o zamówieniu publicznym: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radziłów”

Tytuł Dotyczy postępowania o zamówieniu publicznym: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radziłów”
Data wydania 2009-02-24
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz..1655 z późń. zm) unieważnia przetarg nieograniczony zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19 lutego 2009 roku pod nr 39467-2009.
Uzasadnienie:
Postępowanie obarczone jest błędem uniemożliwiającym wybór najkorzystniejszej oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-02-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-02-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-02-25