Ogłoszenie z dnia 2008-11-18 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenów zabudowy miejscowości Słucz

Tytuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenów zabudowy miejscowości Słucz
Data wydania 2008-11-18
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Radziłów nr  XVI/97/07 z dnia 31 grudnia 2007r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz obejmującego obszar miejscowości Słucz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 listopada 2008r  do 17 grudnia 2008r w siedzibie  Urzędu Gminy Radziłów w godz. od 7 30 do 15 30
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2008r  w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów o godz. 10 00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radziłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008r


    Wójt Gminy
Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-18