Ogłoszenie z dnia 2008-11-13 - Zaproszenie na XXII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na XXII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2008-11-13
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 14 listopada 2008 r. (piątek) o godz. 1100 w Budynek Urzędu Gminy (sala weselna nad garażami). O godz. 1100 odbędzie się występ młodzieży z Gimnazjum w Radziłowie.

Ustalam następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.    Odczytanie przez przewodniczących Komisji protokołów z posiedzeń.
5.    Informacja z działalności Izby Rolniczej.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
b)    zmiany wzorów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych.
c)    obniżenia wysokości stawek od nieruchomości na 2009 rok.
d)    określenia stawek podatku od środków transportowych.
e)    zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego.
f)    zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
g)    zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
7.    Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
8.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
9.    Zapytania i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad sesji.                

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13