Ogłoszenie z dnia 2008-10-03 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2008-10-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

    Stosownie do art. 32 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129 poz.902.) i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954) podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, wniosku Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   budowie  mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  typu BIOVAC o przepustowości 80 m3/dobę na działce nr 104/2 w miejscowości Klimaszewnica  dla równoważnej liczby mieszkańców 640   postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu,  oraz z raportu oddziaływania na środowisko opisanego wyżej przedsięwzięcia.

    Z treścią w. w. dokumentów  strony mogą zapoznać się w ciągu 21 dni  od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść swoje uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Radziłów, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Klimaszewnica, oraz Urzędu Gminy Radziłów.

 
 

W Ó J T
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-03