Ogłoszenie z dnia 2008-10-02 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2008-10-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Zgodnie z art. 17 ust 1 i 4 ustawy z dnia 10  maja 1990 r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach  samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm) oraz  art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)  

i n f o r m u j ę,

że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju Nr 3A  od dnia 2 października 2008 r do 2 listopada 2008 r w godz. od 7 30  do  15 30 wyłożony zostanie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny gruntów Skarbu Państwa, podlegających komunalizacji.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu  osoby których interes prawny dotyczy ustaleń  zawartych w spisie został  naruszony będą mogły  zgłosić swoje zastrzeżenia  do komisji inwentaryzacyjnej.

 

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-03

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-03