Ogłoszenie z dnia 2008-09-29 - ZAWIADOMIENIE

Tytuł ZAWIADOMIENIE
Data wydania 2008-09-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów


                   Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.09.2008r został uzupełniony wniosek dotyczący postępowania wszczętego na żądanie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Edytę Duchnowską postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich w Radziłowie ( trzech odcinków ) o długościach :
nr 104163 Bw lewo – 220 m,
nr 104164 B w prawo – 320 m,
-    nr 104150 B na Dębówkę  - 120 m                                                                                      
obejmujących działki 540/7, 915, 916, 946, 1581, oraz część drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem działki 964. Zgodnie z informacją z dnia 29 września 2008 r inwestycja obejmie dodatkowo część działki nr 1431/3, która zostanie nabyta na potrzeby ul. Łomżyńskiej.
    W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  można zapozna się  z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy i składać uwagi oraz wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów  ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45
   

                    W ó j t

                  mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-15