Ogłoszenie z dnia 2008-04-17 - Zaproszenie na XVII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów

Tytuł Zaproszenie na XVII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2008-04-17
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów
w dniu 23 kwietnia 2008 r. (środa) o godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy Radziłów
(nad garażami).
 
Ustalam następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Odczytanie przez przewodniczących Komisji protokołów z posiedzeń.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów;
b)      pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu - dofinansowanie zakupu ssaka elektrycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie;
c)      dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
w Grajewie;
d)     zmiany limitu wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne;
e)      zmieniającauchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013;
f)       pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu - przebudowa drogi powiatowej nr 1822 B w miejscowości Słucz;
g)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów;
h)      zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  1. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.                                            
Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-17