Ogłoszenie z dnia 2008-02-20 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr Gk. 7331-5ś/08

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr Gk. 7331-5ś/08
Data wydania 2008-02-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2008.02.20

 

Gk. 7331-5ś/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.02.2008r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia którego przedmiotem jest: przebudowa drogi powiatowej nr 1822 B w miejscowości Słucz od km roboczego 7+ 643 do km roboczego 8 + 180 o długości 537 m z istniejącej nawierzchni brukowej na nawierzchnię bitumiczną , budowie lub odbudowie istniejących chodników z płytek betonowych, oraz wykonaniu wjazdów bramowych z polbruku , a także uzupełnieniu poboczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi do dnia 29 lutego 2008r.w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a.

Ponadto informuję, że zgodnie z art.48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania uzgadniającego z właściwymi organami. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

W dniu 08.02.2008 r zwrócono się do:

-Starosty Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6 B 19-200 Grajewo,

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12 19-200 Grajewo

o wydanie opinii co do konieczności i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

W ó j t

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08