Ogłoszenie z dnia 2008-01-21 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-1ś/08

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-1ś/08
Data wydania 2008-01-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2008.01.21

 

 

 

 

 

Gk. 7331- 1 ś /08

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 marca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 14 stycznia 2008 r na wniosek Pana Mieczysława Bagińskiego zam. Glinki 55, 19-213 Radziłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie

- budynku garażu na maszyny i sprzęt rolniczy;

- budynku inwentarskiego (jałownika) w technologii hodowli na głębokiej ściółce;

- zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 266 m3;

w istniejącej zabudowie zagrodowej zwartej o obsadzie obsadzie inwentarza około 75 DJP, na działce nr 215/2 w miejscowości Glinki gm. Radziłów stanowiącej własność Wnioskodawcy.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 4a w godz. od 7 30 do 15 30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi i zgłosić swoje uwagi oraz wnioski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłow

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08