Ogłoszenie z dnia 2007-12-20 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-13ś/07

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-13ś/07
Data wydania 2007-12-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

GK. 7331- 13 ś /07

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 marca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 20 grudnia 2007 r na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Panią Edytę Duchnowską -podinspektora d.s. gospodarki komunalnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków drogi gminnej w miejscowości Mścichy:

I o długości 470 m oznaczonego numerami działek 341, 354, 342 wraz z częścią drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem działki 333,

II odcinka drogi gminnej oznaczonego numerami działek 345, i 342

Przebudowa polegać będzie na ułożeniu betonu asfaltowego na obu odcinkach drogi, budowie chodników, oraz wjazdów bramowych z kostki brukowej, renowacji prawostronnego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem przepustów zjazdowych, a także renowacji rowu przydrożnego o długości 30 m na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 4a w godz. od 7 30 do 15 30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi i zgłosić swoje uwagi oraz wnioski .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08