Ogłoszenie z dnia 2007-12-05 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-9ś/07

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GK7331-9ś/07
Data wydania 2007-12-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2007.12.05

 

 
GK. 7331- 9 ś /07

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 marca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 4 grudnia 2007 r na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Panią Edytę Duchnowską -podinspektora d.s. gospodarki komunalnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Gumiennej i Krótkiej w Radziłowie .

Przebudowa pelegać będzie na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodników i wjazdów bramowych z kostki brukowej, , a także infrastruktury odwadniającej pas drogowy.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 4a w godz. od 7 30 do 15 30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi i zgłosić swoje uwagi oraz wnioski .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08