Ogłoszenie z dnia 2005-11-27 - MODYFIKACJI dokumentacji przetargowej na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. : B, C+E i D dla rolników i domowników odchodzących z rolnictwa.

Tytuł MODYFIKACJI dokumentacji przetargowej na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. : B, C+E i D dla rolników i domowników odchodzących z rolnictwa.
Data wydania 2005-11-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

     Na podstawie: art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 , ze zm. ) Urząd Gminy  Radziłów informuje, że nastąpiła  modyfikacja całej dokumentacji przetargowej,

w taki sposób, że:

    1) wykreślono kategorię    E  „ , co po zmianie  przedstawia się następująco

       … B + C  i  D … „,

2)    zwiększyła się ilość osób do poszczególnych kategorii  do :

       kat.  B -  25 osób,   kat. C – 30 osób,   kat. D – 4 osoby, razem  59 osób

3)    wykreślić z rozdziału III tabeli, wiersz 4 słowa „ … zapewnienie dojazdów i powrotów ….. ”

4)    uległy  zmianie  terminy:

a)     składania ofert  do 10 listopada 2005r. do godz. 10.00

b)    okres związania ofertą  do 28 listopada 2005r.

c)     termin rozpoczęcia kursu 01 grudnia 2005r. 

   4. pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08