Ogłoszenie z dnia 2003-11-03 - Ogłoszenie o wyniku przetargu

Tytuł Ogłoszenie o wyniku przetargu
Data wydania 2003-11-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Uprzejmie informuję, że przetarg nieograniczony na  „Modernizację rolniczej drogi dojazdowej nr 749 we wsi Mścichy, gm. Radziłów o długości 1200m i szerokości 6m ”. został unieważniony na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy  o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 664), ponieważ wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymogi zamawiającego określone w ogłoszeniu o przetargu. W związku z tym Zamawiający zobowiązany był do unieważnienia przetargu na podstawie
art. 27b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-04