Tytuł zaproszenie do składania ofert na "Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 03 września 2015 r. do dnia 23 czerwca 2016 r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Data wydania 2015-08-06

Zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zgodnym z załączonym do zarządzenia  Wójta Gminy Radziłów nr 25/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.  Regulaminem wydatkowania środków pieniężnych na realizację  zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” do trzech  punktów wydawania posiłków tj. 

  1. Gimnazjum  w Radziłowie ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  2. Szkoła Podstawowa w Radziłowie ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  3. Szkoła Podstawowa w Słuczu, 19-213 Radziłów

zgodnie z przepisami ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U. 2015.163. j.t.) art. 17 ust. 1. Pkt 14.

Ilość zamawianych posiłków dziennie szacuje się średnio, w okresie od 03 września 2015 r. do 23 czerwca 2016 r. dla punktów;

- Gimnazjum w Radziłowie ok. 45 obiadów dziennie przez  185 dni, tj. ok. 8325 posiłków,

- Szkoła Podstawowa w Radziłowie ok. 50 obiadów dziennie przez 185 dni, tj. ok. 9250 posiłków.

- Szkoła Podstawowa w Słuczu ok. 45 obiadów dziennie przez 185 dni, tj. ok. 8325 posiłków.

Razem szacunkowa ilość posiłków  dziennie ok. 140 obiadów.

Ogółem  - 25 900 posiłków.

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Grądzki

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-08-06