Zamówienie Nr 46767 - 2012 z dnia 2012-02-28 - Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie

Tytuł Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie
Numer 46767 - 2012
Data wydania 2012-02-28

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje: Magazynek sprzętu sportowego Roboty rozbiórkowe - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, wymiana gniazd wtyczkowych - 2 szt., wymiana kontaktów - 1 szt., wymiana lamp sufitowych na lampy pochodzące z sali gimnastycznej - 5 kpl.; Tynki i malowanie - tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku ( ściany, sufit), gruntowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie ścian pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewętrznych - ścian i sufitów, dwukrotne lakierowanie ścian lekierem matowym; Stolarka drzwiowa - wykonanie spadków pod parapety, osadzenie parapetów szer. 30 cm z granitu. Wyposażenie - dostawa i montaż regałów wys. 2,6 m - 24,44 m2. Magazynek dla nauczycieli WF Roboty rozbiórkowe - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, wymiana gniazd wtyczkowych - 2 szt., wymiana kontaktów - 1 szt., zerwani posadzki z tworzyw sztucznych; Tynki i malowanie - tynki (gładzie) jednowarstw. wew. gr. 3 mm z gipsu z szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku, tynki (gładzie) jednowarst. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku, gruntowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie ścian pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewętrznych - ścian i sufitów, dwukrotne lakierowanie ścian lakierem matowym; Posadzka - przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu, gruntowanie posadzki pod ułożenie gresu, posadzki płytkowe gres 30x30 cm układane na klej, cekolik z płytek gres 30x30 - cekolik 15 cm układany na klej z przecinaniem. Szatnia dla dziewcząt Roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2, rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej, rozebranie posadzki z płytek terakotowych, skucie glazury ze ścian, demontaż baterii umywalkowej, demontaż umywalki, demontaż ustępu, zeskrobacie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. Tynki, malowanie, glazura - zamurowanie otworu drzwiowego ścianką o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej, uzupełnienie tynku kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian., tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku, tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlo. wyk. ręcz. na stropach na podłożu tynku, gruntowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie ścian pod malowanie i glazurę, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów, dwukrotne lakierowanie ścian lakierem matowym, licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, licowanie ścian glazurą o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą, osadzenie lustra (wklejenie) w wc. 0,8*0,6 m - 0,48 m2, osadzenie gniazdka - 1 szt., osadzenie kontaktu - 1 szt. Posadzki - przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu, gruntowanie posadzki pod ułożenie gresu, posadzki płytkowe z płytek gres 30x30 cm układane na klej, cokolik z płytek gres 30x30 - cokolik 15 cm układany na klej z przecinaniem. Stolarka drzwiowa - montaż drzwi aluminowych jednoskrzydłowych ze szkłem P4, wykonanie spadków pod parapety, osadzenie parapetów szer. 30 cm z granitu. Wyposażenie - dostawa i montaż rekałów wys. 2,1 m - 2,31 m2, dostawa i montaż ławek szatniowych jednostronnych z wieszakiem - 4,60 m. Osprzęt sanitarny - montaż baterii umywalkowej na fotokomórkę - 1 szt, montaż umywalek porcelanowych - 1 szt., montaż ustepu typu kompakt - 1 kpl. Szatnia dla chłopców + niepełnosprawni Roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2, rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej, rozebranie psadzki z płytek terakotowych, skucie glazury ze ścian, demontaż baterii umywalkowej, demontaż umywalki, demontaż ustępu, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. Tynki, malowanie, glazura- zamurowanie otworu drzwiowego i domurowanie ścianki o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej, uzupełnienie tynku kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian., tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku, tynki (gładzie) jednowarst. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku, gruntowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie ścian pod malowanie i glazurę, dwukrotne malowanie farbami elulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów, dwukrotne lakierowanie ścian lakierem matowym, licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, licowanie ścian glazurą o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą, osadzenie lustra (wklejanie) w wc 0,8*0,6 m - 048 m2, osadzenie gniazdka - 1 szt, osadzenie kontaktu - 1 szt. Posadzka - przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu, gruntowanie posadzki pod ułożenie gresu, posadzki płytkowe z płytek gres 30x30 cm układane na klej, cokoliki z płytek gres 30x30 - cokolik 15 cm układany na klej z przecinaniem, wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych w poręcze (porecz wc ścienna dł 0,6 m uchylna, poręcz umywalkowa dł 0,5 m). Stolarka drzwiowa - montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ze szkłem P4, wykonanie spadków pod parapety, osadzenie parapetów szer. 30 cm z granitu. Wyposażenie - dostawa i montaż regałów wys. 2,1 m - 2,31 m2, dostawa i montaż ławek szatniowych jednostronnych z wieszakiem - 4,6 m, Osprzęt sanitarny - montaż baterii umywalkowej na fotokomórkę - 1 szt., montaż umywalki porcelanowej - 1 szt., montaż ustepu dla typu kompakt - 1 kpl., montaż pisuaru - 1 kpl.. Korytarz piętro Roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2 m2, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, wykucie z muru podokienników z lastryko. Tynki, malowanie - tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku, tynki (gładzie) jednowarsw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku, gruntowanie sufitów pod malowanie, gruntowanie ścian pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów, dwukrotne lakierowanie ścian lakierem matowym. Posadzki - przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu, gruntowanie posadzki pod ułożenie gresu, posadzki płytkowe z płytek gres 30x30 cm układane na klej, cokoliki z płytek gres 30x30 - cokolik 15 cm układany na klej z przecinaniem. Stolarka drzwiowa - montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ze szkłem P4, ścianka aluminiowa z drzwiami, wykonanie spadków pod parapety, osadzenie parapetów szer. 30 cm z granitu, osadzenie kontaktów - 12 szt., remont oświetlenia górnego. Wyposażenie - dostawa biurka - szt. 1, dostarczenie krzeseł - szt. 3, dostawa ławek - szt. 12, dostawa małej tablicy - szt. 1. Sala gimnastyczna Roboty zabezpieczeniowe - osłony okien folią polietylenową, zabezpieczenie podłogi sali gimnastycznej płytą pilśniową, zabezpieczenie płyty pilśniowej folią. Roboty remontowe - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z płyt korytkowych, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na słupach, czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - zeskrobanie farby z trybun betonowych i schodów, denontaż drabinek i ponowny montaż (na czas remontu), czyszczenie dzwigarów stalowych (7 szt. o rozpiętości 12,95 m) oraz ponowne malowanie, gruntowanie płyt korytkowych pod malowanie emulsyjne, sufit podwieszany z płyt g-k ognioodpornych, dodatek za drugą warstwę płyt, wygłuszenie ścian panelem ECOFON, tynki akustyczne na ścianach, gładzie gipsowe gr. 5 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów i ścian, dwukrotne malowanie farbami do betonu trybun i schodów, przybicie siedzisk z desek szer. 40 cm do trybun betonowych, rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 10 m, rusztowanie ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 4 m, pomosty dodatkowe do robót wyk. na ścianach przy wys. rusztow. do 7 m, remont oświetlenia górnego sali gimnastycznej- 1 kpl..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.43.11.00-8, 45.32.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie : 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 2)wykaz robót budowlanych ( zgodnie z załącznikiem nr 8) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie : 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 2)informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert będą środki w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Rozwój infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-02-28