Zamówienie Nr z dnia 2011-03-31 - Przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego , pożarniczego STAR A200

Tytuł Przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego , pożarniczego STAR A200
Data wydania 2011-03-31
 1. Urząd Gminy w Radziłowie ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 14-04-2011r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie sala konferencyjna.
 3. Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się do dnia 13. 04. 2011 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Krzysztofem Milewskim tel. 86 2737114.
 4. Przedmiot sprzedaży :
  • Samochód specjalny , pożarniczy STAR A200
  • marka i typ: STAR A200
  • rodzaj pojazdu: samochód specjalny, pożarniczy
  • rok produkcji - 1987
  • numer podwozia: 584010
  • stan licznika: 17742 h
  • nadwozie : pojazd posiada zbiornik do przewozu wody o pojemności 2500 litrów, autopompa,
  • ogumienie: przednie i tylne Stomil 9.000 R20 zużycie bieżnika ok.50%
 5. Cena wywoławcza: o Samochodu pożarniczego –7.800 zł (brutto)
 6. Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 100 zł.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto, Bank Spółdzielczy o/Radziłów 21 8752 1016 0260 0114 2000 00 10. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Radziłowie.
 9. Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy.
 10. Organizator zastrzega prawo własności sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.
 11. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów pokój nr 12 lub telefonicznie 86 273 71 14.
 12. Ze stanem technicznym sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dniach od 01.04.2011 r. do 13.04.2011 r. na nieruchomości położonej przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W Urzędzie Gminy w Radziłowie / pok. nr 12/ można zapoznać się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-31