Zamówienie Nr 2011-028786 z dnia 2011-03-03 - „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych

Tytuł „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych
Numer 2011-028786
Data wydania 2011-03-03

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w dniu 2 marca 2011r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( Dz. U. S) pod numerem 2011/S 42-068389 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia (sprzętu ratowniczego) do lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w OSP Klimaszewnica w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,poz.759) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 4 maja 2011r. godz. 09:30

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-03