Zamówienie Nr 2010-279426 z dnia 2010-09-21 - Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo -gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica i Słucz w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Tytuł Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo -gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica i Słucz w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”
Numer 2010-279426
Data wydania 2010-09-21

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w dniu 21 września 2010r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( Dz. U. S) pod numerem 2010-279426 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę dwóch lekkich samochodów ratowniczo -gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica i Słucz w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

 

Zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,poz.759) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 28 października 2010r. godz. 09:30

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-13

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-22