Zamówienie Nr 2010-279427 z dnia 2010-09-21 - Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Tytuł Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”
Numer 2010-279427
Data wydania 2010-09-21

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w dniu 21 września 2010r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( Dz. U. S) pod numerem 2010-279427 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,poz.759) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 28 października 2010r. godz. 09:30

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-12-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-22