Zamówienie Nr 341-27/1/10 z dnia 2010-09-17 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z wyposażeniem ( sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Tytuł Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z wyposażeniem ( sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”
Numer 341-27/1/10
Data wydania 2010-09-17

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w dniu 17 września 2010r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ( Dz. U. S) pod numerem 2010-276069 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z wyposażeniem ( sprzęt ratowniczy) do OSP Radziłów w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

 

Zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113,poz.759) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 25 października 2010r. godz. 09:30

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-09-17

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-12-13

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-09-17