Zamówienie Nr z dnia 2010-06-18 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Przyczepy ciężarowej rolniczej

Tytuł przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Przyczepy ciężarowej rolniczej
Data wydania 2010-06-18

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
Przyczepa ciężarowa rolnicza

 1. Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie
  ul. Plac 500-lecia 14
  19-213 Radziłów
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 05. 07. 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie pokój nr 1
 3. Ze stanem technicznym przyczepy można zapoznać się do
  02. 07. 2010 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Komunalnym Zakładem Budżetowym tel. 86 2737118.
 4. Przedmiot sprzedaży : Przyczepa ciężarowo rolnicza
  • rodzaj pojazdu: przyczepa ciężarowa rolnicza jednoosiowa samowyładowcza
  • ogumienie: USSR 9.00-16 10PR sztuk 2, opony zużyte około 80%
  • wyposażenie przyczepy: hydrauliczny układ wywrotu skrzyni ładunkowej
 5. .   Cena wywoławcza:
  • Przyczepa ciężarowa rolnicza – 1.200 zł (brutto)
 6. Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 100 zł.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto, Bank Spółdzielczy o/Radziłów 53 8752 1016 0260 0635 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.
 9. Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty
  w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy.
 10.  Organizator zastrzega prawo własności sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.
 11.  Sprzedaż sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 12.  Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie, ul. Plac 500-Lecia 14, 19-213 Radziłów pokój nr 1 lub telefonicznie 86 273 71 18.
 13.  Ze stanem technicznym sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dniach od 21.06.2010 r. do 02.07.2010 r. na nieruchomości położonej przy ul. Plac 500-Lecia 14 w Radziłowie w godzinach od
  8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Radziłowie / pok. nr 1/ można zapoznać się
  z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.
 14.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
 15.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 16.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Komunalny Zakład Budżetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-06-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-06-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-06-18