Zamówienie Nr 194041 - 2009 z dnia 2009-11-02 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer 194041 - 2009
Data wydania 2009-11-02

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 376052 - 2009 data 28.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy, plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 6184, fax. 0-86 273 6184.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy musi spełniać poniższe minimalne wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221 poz.1441): . 1. Gęstość w temperaturze 15°C min. 800 max. 845 kg/m3, 2. Liczba cetanowa 51, 3. Skład frakcyjny; do temp. 250°C destyluje min. 65 %(V/V) do temp. 350°C destyluje min. 85 %(V/V) 4. Lepkość w temp. 40°C max. 4,50 mm2/s 5. Temperatura zapłonu powyższej 55 °C 6. Zawartość siarki max. 10 mg/kg 7. Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP dla okresów przejściowych tj. od 01 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada -10°C, dla okresu zimowego tj. od 16 listopada do 28 lutego -32°C 8. Całkowita zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg 9. Pozostałość po spopieleniu max. 0,01 %(m/m) 10. Zawartość wody max. 200 mg/kg..
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy musi spełniać poniższe minimalne wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221 poz.1441): . 1. Gęstość w temperaturze 15°C min. 800 max. 845 kg/m3, 2. Liczba cetanowa 51, 3. Skład frakcyjny; do temp. 250°C destyluje min. 65 %(V/V) do temp. 350°C destyluje min. 85 %(V/V) 4. Lepkość w temp. 40°C max. 4,50 mm2/s 5. Temperatura zapłonu powyższej 55 °C 6. Zawartość siarki max. 10 mg/kg 7. Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP dla okresów przejściowych tj. od 01 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada -10°C, dla okresu zimowego tj. od 16 listopada do 28 lutego -32°C 8. Całkowita zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg 9. Pozostałość po spopieleniu max. 0,01 %(m/m) 10. Zawartość wody max. 200 mg/kg.
    Tankowanie będzie odbywało się bezpośrednio do zbiorników pojazdów należących do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.

Metryka strony

Udostępniający: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-02