Zamówienie Nr 1/09 z dnia 2009-01-16 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S
Numer 1/09
Data wydania 2009-01-16
1.    Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
2.    Przetarg odbędzie się w dniu 02 luty 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie pokój nr 1
3.    Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się do 30 stycznia 2009 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Komunalnym Zakładem Budżetowym tel.086 2737118.
4.  Przedmiot sprzedaży : autobus AUTOSAN H9-21.41S
- marka autobusu, typ model: AUTOSAN H9-21.41S
- rodzaj pojazdu: autobus szkolny
- nr rejestracyjny: BIX 3332
- nr identyfikacyjny nadwozia: SUASW3AAPXS0021465
- Rok produkcji: 1999
- wskazania licznika: 333809 km
- dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg
- ilość miejsc: 43 / 43
- Pojemność i moc silnika: 6540 ccm
- data pierwszej rejestracji – 03.09.1999r.
- marka i rozmiar ogumienia: P.Michelin 10 R 22,5 – 40%
                                                T.Pirelli 10 R 22,5 – 60%
- wyposażenie ciągnika – typowe dla marki i modelu autobusu
5.   Cena wywoławcza:
- autobusu AUTOSAN H9-21.41S – 50.000 zł brutto
6.    Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł, najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w kasie Komunalnego Zakładu Budżetowego, lub na konto Bank Spółdzielczy o/Radziłów 53 8752 1016 0260 0635 2000 0010 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie do dnia 30.01.2009 r.
7.    Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 100 zł.
8.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9.    Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto, Bank Spółdzielczy o/Radziłów 53 8752 1016 0260 0635 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.
10.    Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11.    Organizator zastrzega prawo własności sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.
12.    Sprzedaż sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku VAT.
13.    Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie, ul.Plac 500-Lecia 14, 19-213 Radziłów pokój nr 1 lub telefonicznie 0-86 273 71 18.
14.    Ze stanem technicznym sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w dniach od 19.01.2009 r. do 30.01.2009 r. na nieruchomości położonej przy ul. Plac 500-Lecia 14 w Radziłowie w godzinach od 8.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Radziłowie / pok. nr 1/ można zapoznać się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.
15.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
16.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
17.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-16