Zamówienie Nr 1 z dnia 2006-02-09 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Numer 1
Data wydania 2006-02-09

Wójt Gminy Radziłów uprzejmie informuje, że w dniu 07 marca 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów o godz. 9:00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów komunalnych położonych w Sośni, oznaczonych numerem działki 182 o pow. 4,83 ha.

Działka posiada uregulowany stan prawny w kw. 19943 w skład, której wchodzą : klasy szóstej o powierzchni 4,60 ha i nieużytek o powierzchni 0,23 ha.

Grunt położony jest na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego w związku, z czym Dyrekcji Parku przysługuje prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.571 zł‚. W przetargu mogą wziąć  udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 629 zł. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Radziłów nr. 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 05 marca 2006 r. do godz. 14:00.

Postąpienie wynosi 5% ceny wywoławczej tj 629 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbą uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się je natychmiast po przetargu na wskazane konto.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg przepada w przypadku wycofania się z zawarcia umowy sprzedaży.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08