Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziłów w 2016 r.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

  1. Jeśli wymaga tego sytuacja - skupieniu w jednym miejscu (np. na palecie transportowej) płyt cementowo-azbestowych z danej nieruchomości przeznaczonych do wywozu,
  2. Zapakowaniu zebranych w jednym miejscu płyt cementowo-azbestowych w przewidziany do tego celu czynnik ochronny, zabezpieczający ww. płyty przez kruszeniem, uszkodzeniem itp.,
  3. Załadunku zebranych wyrobów azbestowych na pojazd przeznaczony do transportu. Załadunek ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.
  4. Transporcie zebranych wyrobów azbestowych w przeznaczone do tego miejsce unieszkodliwienia, które jest zarządzane przez instytucję działającą w sposób legalny i uprawnioną do przyjmowania i unieszkodliwiania tego typu odpadów. Transport ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.
  5. Przekazaniu wyrobów zawierających azbest ww. instytucji celem unieszkodliwienia. Koszt zdeponowania i unieszkodliwienia odpadów ponosi Wykonawca.

Oferty należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

Oferty należy dostarczyć w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziłów" oraz pieczęcią Wykonawcy.

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Grądzki

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-04-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-04-08