Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Radziłów jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres platformy: http://epuap.gov.pl

 

W celu skorzystania z ESPGminy Radziłów dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  • założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
  • posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
  • przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

Adres skrytki: /gminaradzilow/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Akceptowalne formaty załączników to:DOC, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-09-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-09-08