ZARZĄDZENIE NR 36/09
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 29 czerwca 2009 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Radziłów


Na podstawie art. 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam co nastepuje:


§ 1.  Ustalam regulamin pracy Urzędu Gminy Radziłów stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia
§ 2.  Traci moc Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Radziłów z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Radziłów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2009 r.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-07-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-07-16