ZARZADZENIE NR 7/12
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 11 stycznia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziłów.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Gminy Radziłów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Radziłów z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radziłów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-26