Uchwała Rady Nr II/3/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziłów
Data wydania 2014-12-12
Numer II/3/14

Uchwała Nr II/3/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 954 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5 i § 62 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego ząłącznik do uchwały Nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Radziłówz dnia 25 marca 2009 roku (Dz. U. W. P. z 2009 r. Nr 104, poz. 1158), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziłów w następującym składzie:

1) Konopka Krzysztof,

2) Obrycki Jan,

3) Janusz Wejda,

4) Wysocka Elżbieta,

5) Borawski Jan,

6) Mroczkowski Zbigniew,

7) Dąbrowski Andrzej,

8) Płoszkiewicz Mariusz,

9) Mroczkowski Daniel.

2. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziłów wybierany został Konopka Krzysztof.

§ 2. Komisja, na posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17